Wise - het concept

Het idee achter Wise

De afgelopen jaren heeft HKA de Wise-suite ontwikkeld. Binnen Wise zijn verschillende modules actief: bicatWise, schoolWise, mediatheekWise, theaterWise en hostedWise. Deze modules zijn volledig met elkaar geïntegreerd. Dankzij de modulaire opzet kunt u het systeem naar eigen wens inrichten.

De gestandaardiseerde opzet van Wise laat uw werkwijzen en processen efficiënt(er) verlopen. Met Wise kunt u dus een totaalsysteem samenstellen dat kostenbesparend werkt en perfect is toegesneden op de wensen en behoeften van iedere aangesloten organisatie.

Wise Digitale Infrastructuur (WDI)

Wise kent een eigen digitale infrastructuur: de Wise Digitale Infrastructuur (WDI). De WDI is de kapstok voor alle onderdelen van de uitgebreide Wise-familie. Al deze onderdelen vormen samen een compleet geïntegreerde omgeving die altijd en overal beschikbaar is. Bezoekers zullen echter niet merken dat op de achtergrond verschillende onderdelen samenwerken. Online bezoekers kunnen gebruikmaken van één hoofdingang: een consistente en herkenbare publieksinterface waarvoor ze maar één keer hoeven in te loggen. Daarna zijn alle WDI-onderdelen en Mijn Menu-functionaliteiten direct te gebruiken.

Binnen Wise staat uw klant (de eindgebruiker) centraal. De Wise-producten zijn dan ook gebouwd op een CRM dat gedragspatronen van uw klanten volgt en relaties kan leggen tussen producten, diensten en groepen klanten.

Meer informatie: FAQ WDI en pdfFlyer WDI

Wise suite

Uitgebreide Wise-suite

Het totale Wise-systeem kan naar wens worden opgebouwd en uitgebouwd. Wanneer behoefte bestaat aan uitbreiding met andere modules en toepassingen, kan dit eenvoudig worden gerealiseerd. Alle onderdelen van Wise werken optimaal samen, ongeacht de samenstelling waarvoor is gekozen.

De Wise-suite bestaat uit de volgende onderdelen, in verschillende sectoren:

 • bicatWise, hét bibliotheeksysteem voor openbare bibliotheken.
 • cWise (communityWise) waarmee gebruikers online recensies, beoordelingen en tags aan titels kunnen toevoegen, en onderling met andere gebruikers ervaringen en tips kunnen uitwisselen.
 • schoolWise en mediatheekWise, de modules voor het basis- respectievelijk het voorgezet onderwijs waardoor de bibliotheken de samenwerking met het onderwijs kunnen intensiveren en uitbouwen.
 • ticketWise en theaterWise (binnenkort: ticketWise+), waarmee kaartverkoop voor evenementen en activiteiten op een professionele manier kan worden uitgevoerd; al dan niet in samenwerking met culturele organisaties 
 • hostedWise

Verder ondersteunen modules en functies als de Marketingmodule (Plus), payWise, Wise Zelfbediening, Argos, de Wise Infozuil (Plus), de Bibliotheek Wise app en de mobiele portal, BCB , betaalfuncties met een geïntegreerd winkelmandje, etc. het gebruik en beheer van de bibliotheek.

Doorgaan met ontwikkelen

Wise werkt! Ruim driekwart van de Nederlandse openbare bibliotheken maakt gebruik van Wise. De ontwikkelingen staan echter niet stil, we blijven innoveren. Aan Wise wordt nog steeds gesleuteld om de gebruikers (bibliotheken én de eindgebruikers) optimaal te ondersteunen. Regelmatig voegen wij nieuwe functionaliteit toe aan Wise. Deze doorontwikkeling gaat in nauwe samenwerking met de bibliotheken.

Bescherming van gegevens

Bibliotheken werken steeds vaker samen met bibliotheken en andere organisaties. in verschillende samenwerkingsvormen. Bovenlokale dienstverlening met uitwisseling van gegevens is bij dergelijke samenwerkingen gemeengoed geworden. Daarbij i het echter van belang dat bibliotheken de privacy van hun gebruikers zo veel mogelijk beschermen. Al die gegevens (op servers, in opgeslagen databestanden en tijdens het oversturen van die bestanden) moeten daarom goed beveiligd zijn tegen onbevoegd gebruik.

HKA heeft bij de ontwikkeling van Wise speciaal aandacht besteed aan het beveiligen van systemen en infrastructuur. Binnen Wise worden de bovenlokale diensten optimaal beveiligd via de landelijke Wise4all server. Alle communicatie tussen de lokale bicat-server en de server verloopt via beveiligde lijnen. De informatie die wordt 'verzonden', wordt versleuteld (encryptie). Verder maakte Wise het al mogelijk dat bibliotheken kunnen handelen volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Na 25 mei van dit jaar geldt hetzelfde voor de AVG.

E.e.a. neemt niet weg dat bibliotheken zelf verantwoordelijk zijn om veilig om te gaan met de gegevens van hun gebruikers.

"Stel, ik gebruik..." en "Kan ik...?"

Vragen en antwoorden over de WDI

Regelmatig krijgen we per mail en telefoon vragen binnen over de Wise Digitale Infrastructuur (WDI). We proberen alles zo duidelijk en volledig mogelijk te beantwoorden. In de vragen is een bepaalde tendens te bespeuren, voor ons aanleiding om deze FAQ te publiceren. (...)

Lees meer

Wise, SIP2 en module SIP2+

Wise, het SIP2-protocol en de module SIP2+

HKA ontvangt nog regelmatig vragen over de (on)mogelijkheden van het SIP2-protocol. Waarom kunnen bepaalde (selfservice)automaten meer? Of juist minder in vergelijking met andere automaten?

Hieronder een beknopte toelichting. Voor uitgebreide informatie verwijzen wij u naar de klantenhandleiding 'SIP2-toepassingen en bicatWise'.

Internationaal protocol voor uitwisseling

SIP2 is een internationaal protocol voor het uitwisselen van berichten tussen een automaat en een bibliotheeksysteem. Dit protocol is ongeveer 20 jaar geleden door de firma 3M ontwikkeld.

Het voordeel van dit protocol is dat deze door bijna alle (automaat-)leveranciers (o.a. op basis van RFID-technologieën) en door alle bibliotheeksysteem-leveranciers wordt ondersteund.

Het protocol wordt echter niet verder ontwikkeld. Potentiële opvolgers van dit protocol bestaan al, bijv. NCIP, maar worden in Nederland (nog) niet toegepast.

Om de gebruiksmogelijkheden van automaten te verbeteren en te optimaliseren heeft HKA in de periode 2003-2008 een groot aantal uitbreidingen op het SIP2-protocol uitgewerkt. Deze uitbreidingen zijn destijds toegepast binnen de productenrange van de firma Aturis (uitleenautomaat: Tristan/Isolde; betaalautomaat: Angelot).

Uitbreidingen op SIP2

In bovengenoemde SIP2-uitbreidingen zijn o.a. de volgende functionaliteiten beschikbaar gekomen:

 • Verkoop van afgeschreven (verkoopbare) materialen: bij het uitlenen van een afgeschreven exemplaar kan dit exemplaar worden verkocht aan de klant.
 • Vragen om bevestiging bij materialen die al eerder door klant zijn geleend: de klant wordt hierbij geattendeerd op eerder geleend.
 • Vragen om bevestiging bij materialen die een bijlage kennen.
 • Bijlage afhandeling volgens instelling in bicatWise.
 • Vragen om bevestiging bij materialen die schade hebben.
 • Uitlenen van schade-exemplaren volgens instelling in bicatWise.
 • Werken met dubbele uitleentermijnen.
 • Verbeterde foutcode-afhandeling.
 • Verbeterde opmaak van Lenerbonnen.
 • Aparte verleng-dialoog: hiermee kan worden opgevraagd welke exemplaren op een pas staan; per exemplaar zal worden doorgegeven of een exemplaar te verlengen is, wat de nieuwe inlevertermijn is, en wat de kosten zijn in euro's en/of in strips.
 • Klantmeldingen: in Wise kunnen individuele én generieke meldingen voor een klant worden klaargezet. Deze melding kunnen worden getoond op de SIP2-automaat.

Licentie voor module SIP2+

In de periode 2008-2009 is door verschillende leveranciers van (SIP2-)automaten de vraag bij HKA neergelegd of zij ook toegang konden krijgen tot deze uitbreidingen. Zo zijn in 2009 i.o.m. de firma NEDAP afspraken gemaakt over de financiële en technische voorwaarden waaronder een SIP2-leveranciers toegang kan verkrijgen tot deze uitbreidingen.

Vanaf begin 2010 worden deze uitbreidingen door HKA als SIP2+ (module) aan de verschillende SIP2-leveranciers aangeboden. Omdat deze uitbreidingen alléén werken als ook de programmatuur van de SIP2-leverancier hierop is aangepast, kan een bibliotheek deze uitbreidingen alléén via de leverancier van de SIP2-automaat afnemen.

Op dit moment nemen de volgende SIP2-leveranciers SIP2+ af bij HKA:

 • Aturis: voor de Tristan- en Isoldeautomaten.
 • Eastbridge: voor alle uitleen-, inname- en betaalautomaten.
 • Appsoft: voor de betaalautomaten.

Uitgebreide informatie vindt u in de klantenhandleiding 'SIP2-toepassingen en bicatWise'.

publieksinterface voor Wise-bibliotheken

Keuze van de publieksinterface voor Wise-bibliotheken

WDI: méér dan alleen een publieksinterface

Bibliotheken ontwikkelen constant nieuwe diensten. Hierbij wordt voor de landelijke diensten samengewerkt met de Stichting Bibliotheek.nl (BNL) en zullen de lokale diensten vanuit de bibliotheek zelf worden ontwikkeld.

Medio 2014 is de versie Website as a Service (Waas) 1.0 vervangen door een nieuwe versie van de WaaS (2.0). Binnen deze nieuwe WaaS worden meerdere varianten aangeboden om zowel landelijke als lokale diensten te ontsluiten voor de klanten van de bibliotheek.

Ook HKA ontwikkelt in samenwerking met de bibliotheken nieuwe diensten en levert hierbij ook nieuwe mogelijkheden om zowel lokale als landelijke diensten te kunnen integreren, verpakt binnen een compleet aanbod voor klanten van de bibliotheken. Het beschikbaar komen van nieuwe lokale en landelijke diensten, gekoppeld aan de geplande vervanging van de huidige WaaS-oplossing, is een goed moment om de huidige keuzes voor de publieksinterface eens tegen het licht te houden en een gegronde heroverweging te maken.

Op welke wijze kan een bibliotheek dit totale aanbod van diensten aanbieden aan de klant? En wat zijn de voor- en nadelen van de verschillende keuzemogelijkheden?

In het rapport 'Keuze van de publieksinterface voor Wise-bibliotheken (versie 2.0)' is de laatste stand van zaken beschreven. Ook is hierin een korte samenvatting voor het management opgenomen. Veel gestelde vragen worden beantwoord in FAQ WDI.

Downloaden

pdfKeuze van de publieksinterface voor Wise-bibliotheken

pdfSamenvatting

pdfFlyer WDI

 

Wise is een product van HKA | Ontwerp Zoccolo Concepting & Design

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u doorgaat, gaat u akkoord met ons privacy- en cookiebeleid.