"Stel, ik gebruik..." en "Kan ik...?"

Vragen en antwoorden over de WDI

Regelmatig krijgen we per mail en telefoon vragen binnen over de Wise Digitale Infrastructuur (WDI). We proberen alles zo duidelijk en volledig mogelijk te beantwoorden. In de vragen is een bepaalde tendens te bespeuren, voor ons aanleiding om deze FAQ te publiceren.

Dit overzicht kunt u ook vinden via de menuoptie > Keuze voor de WDI > bij de documenten pdfKeuze van de publieksinterface voor Wise-bibliotheken, pdfsamenvatting en de pdfFlyer WDI.

Zo nodig wordt deze FAQ aangevuld met nieuwe vragen en antwoorden.

Website

Is de WDI een website?

De 'WDI' en een 'website' zijn twee verschillende zaken.

De WDI is als het ware de kapstok, de basis-infrastructuur waarbinnen functionaliteiten (alle onderdelen en modules van Wise) gekoppeld kunnen worden.

De website kan wel onderdeel van de WDI zijn. Op deze website kunnen weer functionaliteiten (bijv. de Wisecat+, etc.) worden ontsloten, die op hun beurt ook weer een onderdeel zijn van de WDI.

Ik heb al een website, net nieuw!
Moet ik een website van HKA afnemen om op onderdelen gebruik te kunnen maken van de WDI?

Nee! Dit is niet noodzakelijk. We bieden onze functionaliteit zoveel mogelijk als een widget aan, platformonafhankelijk. Wel kan met 'een' website die is gebouwd op het cms Joomla, optimaal gebruik worden gemaakt van ALLE functionaliteiten van bicatWise.

WaaS

Ik gebruik de WaaS.
Kan ik dan wel gebruikmaken van WDI-componenten?

Ja, dit kan. Destijds heeft BNL gecommuniceerd dat er drie varianten bestaan om aan te sluiten op de WaaS. BNL levert conform de derde variant: een template, opererend op het cms van de KB, die door de klant zelf wordt ingevuld. Dit betekent dat de WaaS-omgeving kan worden ingericht met o.a. de gewenste WDI-componenten. De benodigde api's zijn nu al voor een deel beschikbaar (o.a. de NBC+). We willen u er wel op attenderen dat met een zgn. Joomla-website een volledig geïntegreerde oplossing wordt aangeboden. Zowel uw klanten als uw organisatie zullen hier de meest optimale werking ervaren.

Mogen we Wise-modules inframen in de WaaS?

Inframen kunnen we niet tegenhouden. Wel moet u er dan rekening mee houden dat dit onze ondersteuning op Wise-componenten beperkt. Door het inframen van functionaliteit binnen het cms zouden onvoorziene situaties kunnen optreden die de werking van HKA-componenten belemmeren. HKA heeft geen grip op platformen die door derden worden beheerd; in dit geval de WaaS die door de KB wordt ondersteund. Bij de ontwikkeling van Wise is het onmogelijk om van tevoren rekening te houden met problemen die mogelijk zouden kunnen ontstaan door het inframen.

Stel, ik gebruik Wise-componenenten binnen de WaaS-omgeving.
Kan ik dan gebruikmaken van Single-Sign-On (SSO)?

Er zijn twee situaties mogelijk.

A) Ja, de SSO kan worden gebruikt wanneer het Wise-systeem als backoffice wordt gebruikt, dus wanneer de online bezoeker zich identificeert binnen Wise (inlogt) via Mijn Menu. Voor het cms Joomla heeft HKA een volledig werkende SSO-oplossing gebouwd.

B) Nee, de SSO kan niet worden gebruikt wanneer de WaaS als backoffice wordt gebruikt, dus wanneer de online bezoeker zich identificeert binnen de Waas (inlogt) via Mijn-Bibliotheek van BNL.

 

Voor het cms Joomla heeft HKA een volledig werkende SSO-oplossing gebouwd. Leveranciers van andere cms-en zijn zelf verantwoordelijk voor een SSO in combinatie met Wise-componenten.

Ik maak nog gebruik van de WaaS.
Kan ik de Marketingmodule(+) dan ook gebruiken?

De Marketingmodule(+) kent enorm veel mogelijkheden en toepassingen. Daarbij is het belangrijk dat de actoren (klanten, online bezoekers), met bijbehorende data, binnen het Wise-systeem opgeslagen en verwerkt zijn. Het antwoord op deze vraag is dus Ja én Nee.

Ja, de Marketingmodule(+) is te gebruiken in combinatie met de WaaS wanneer de actoren inloggen via Mijn Menu van het Wise-systeem. De data wordt dan binnen Wise opgeslagen.

Nee, de Marketingmodule(+) is niet te gebruiken in combinatie met de WaaS wanneer de actoren inloggen via Mijn-Bibliotheek van BNL. De benodigde data is dan niet bekend binnen Wise, en de actoren zijn niet 'te pakken' voor de marketingmodule.

NBC+

Ik wil de Wisecat+ graag gaan gebruiken.
Beschik ik dan wel over de NBC+?

Ja. Met de Wisecat+ heeft u de voordelen van beide systemen. Met een api koppelen we de NBC+ met onze Wisecat+. Ook kennen we mogelijkheden om externe bronnen (denk aan historische beeld- en geluidsbanken) in te laden. Gebruikers vinden daardoor eerst (al) uw eigen materiaal, maar kunnen tegelijk ook (een in te stellen deel van) de NBC+ raadplegen.

Wise is een product van HKA | Ontwerp Zoccolo Concepting & Design

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u doorgaat, gaat u akkoord met ons privacy- en cookiebeleid.